Om JOM Plast

AB JAN O. MATTSSON – etablerades 1965 med inriktning mot försäljning och distribution av industriella plaster.

"Once upon a time.."

Huvudkontoret och lageranläggningen finns i Sätra (Skärholmen) strax söder om Stockholm.
JOM lagerhåller och levererar plaster i halvfabrikat och färdiga detaljer till nordisk industri- och byggsektor.
En betydande produktgrupp som företaget tillhandahåller är komponenter genom bl.a. skärande bearbetning.

Många kunder bearbetar plasterna själva, andra överlåter bearbetningen till oss.
I vår affärsidé ingår det att erbjuda bearbetning med olika förädlingsgrader.
Fördelarna för kunden är många.
Egna resurser kan användas till andra arbetsuppgifter och investeringar kan bli överflödiga.
Vi har kapacitet, erfarenhet och känsla för service och punktliga leveranser!

Din totala plastleverantör
Plast är dagens och framtidens konstruktionsmaterial.
Plastmaterialens egenskaper ger möjligheter till goda ekonomiska lösningar och fördelaktig formgivning.
Skall Ni välja rätt plast, krävs att Er leverantör har erfarenhet och möjlighet till totallösningar.
AB JAN O. MATTSSON har kompetent personal och lång erfarenhet. 

Image