Plaströr | Ämnesrör

Plaströr | Ämnesrör

Rör uppdelas i vår verksamhet under formen ämnesrör, transparenta rör och tunnväggiga rör.

Ämnesrör är enkelt översatt en rundstång med ett på längden centrerat, genomgående hål i mindre diameter.

Transparenta rör finns i materialet PMMA, PC och PVC.

Exempel på tunnväggiga rör är ventilations - och tryckrör där behov av en stor innerdiameter för kunna förflytta vätskor eller luft anpassat efter ändamålet.

Rör produceras både i extruderad och gjuten version.

Image