PE-1000 M Slide

PE-1000 M Slide

M Slide är PE-1000 med tillsats av torrsmörjmedlet molybdendisulfid (MoS2).
Molybdendisulfid minskar friktionen mot andra ytor vid applikationer med glidande funktion.

M Slide är vanligt förekommande inom applikationer för t.ex. förpackningsindustri, dryck- och livsmedelsindustri.

Egenskaper:

  • Mycket låg friktionskoefficient
  • Hög nötnings- och slitstyrka
  • Mycket bra bullerdämpning
  • Självsmörjande
  • UV-beständig
Temperaturinfo: -250°C till +80°C | korttid +130°C
Förekommande handelsnamn: Polystone M Slide, Indulen 214, Robalon
Teknisk specifikation: Download PE-1000 M Slide Datablad.pdf

Övriga PE - Polyeten

Kontakt

contact us

Telefon: 08-13 14 00
E-post: info@jomplast.se

Kontaktformulär