Sök produkt

PET - Polyetylentereftalater (PM)

PET – Polyetylentereftalater är termoplastisk, bearbetbar, mättad polyestrar tillverkade av tereftalsyra och etylenglykol.
PET plast har en hög grad av kristallinitet och används som glidmaterial med hög mekanisk hållfasthet och god dimensionstabilitet.

PET GLIDE är styv, dimensionellt stabil och förblir slagtålig även vid låga temperaturer.
Materialet är dimensionellt stabilt upp till smältpunkten +255°C.

Kontaktuppgifter

Stensätravägen 9
12739 Skärholmen

Formulär