Sök produkt

PE - Polyeten ämnesrör

Polyeten är en termoplastisk polymer som tillhör gruppen polyolefiner.

Det är en av de vanligaste plasttyperna som används idag. Polyeten har en enkel kemisk struktur med upprepade enheter av etenmonomerer, vilket ger det en linjär eller förgrenad molekylstruktur.

Polyeten kan vara av olika densiteter och kan indelas i tre huvudsakliga kategorier: lågdensitetspolyeten (LDPE), högdensitetspolyeten (HDPE) och linjärlågdensitetspolyeten (LLDPE). Dessa varianter skiljer sig åt i sina fysikaliska egenskaper och användningsområden.

 

LDPE är mjuk, flexibel och har god slagseghet. Den används ofta för förpackningar, plastpåsar, folier, rörsystem och olika typer av skyddsbeläggningar.

HDPE är hårdare och har högre styrka och styvhet jämfört med LDPE. Det används bland annat för flaskor, vattenledningar, avloppsledningar, kemikaliebehållare och olika typer av plastprodukter som kräver hög hållfasthet.

LLDPE har egenskaper som ligger någonstans mellan LDPE och HDPE. Det används vanligtvis för förpackningar, plastfolier, strumpor och olika typer av flexibla plastprodukter.

Polyeten är populärt på grund av dess låga kostnad, god kemisk resistens, låg vikt och mångsidighet. Det är också återvinningsbart, vilket har bidragit till att minska plastavfall och främja en mer hållbar användning av material.

Kontaktuppgifter

Stensätravägen 9
12739 Skärholmen

Formulär