Sök produkt

ABS rundstång

ABS är en sampolymer av akrylnitril, butadien och styren.

Plastmaterialet började tillverkas under tidigt 50-tal och är i Sverige kanske mest känt som råvara till t ex olika kåpor till kontorsmaskiner, maskin- och kylskåpsinredningar, stolsitsar, olika hushållsapparater, formgods m.m.

ABS är ett råmaterial med hög slaghållfasthet.

ABS har också imponerande termiska egenskaper och är lätt att termoforma och tillverka.
Detta gör ABS till ett mycket populärt material bland termoformare.

Den kemiska beständigheten är god mot svaga syror och alkalier samt alifatiska kolväten.
Andra organiska lösningsmedel får ABS att lösas upp eller svälla.
Den kemiska beständigheten är sämre än för PVC.
Materialet har mycket god slaghållfasthet vid temperaturer ända ned till -40°C.

Utbudet av rundstång i ABS är mer begränsat än i skivformat.

Kontaktuppgifter

Stensätravägen 9
12739 Skärholmen

Formulär