Din totala plastleverantör 

Plast är dagens och framtidens konstruktionsmaterial. Plastmaterialens egenskaper ger möjligheter till goda ekonomiska lösningar och fördelaktig formgivning. Skall Ni välja rätt plast, krävs att Er leverantör har erfarenhet och möjlighet till totallösningar. 
AB JAN O. MATTSSON har kompetent personal och lång erfarenhet. Vi lagerhåller och levererar plasthalvfabrikat i olika plastmaterial till industrin. En betydande produktgrupp är också färdiga plastkomponenter tillverkade genom bl.a. skärande bearbetning och miljöskyddsplaster.

Mailfooter_Jul_2021_ENG
Bisnode AAA_1